Harboe

Praktisk kurs om skatt og lån mellom beslektede foretak

onsdag 14. mars 2018 l l Tilbake

Blant de mest utbredte transaksjonsartene mellom tilknyttede foretak er lån. Hvordan redusere skatterisikoen? Oljeskattekontoret i Norge har lenge fokusert på konsernintern finansiering. «Land»-skattekontorene følger etter.

Halvor og Christian har i mange år bistått selskaper med rådgivning og tvisteløsning knyttet til skatt og konserninterne lån. Viktigste erfaring er at det man forbereder i forkant, kan man spare inn mange ganger i arbeid, utgifter og skatt senere.

Rann Rådgivning og Harboe & Co inviterer til kurs om hvordan man i praksis kan forbedre sin skattemessige kontroll og eksponering i forhold til konserninterne lån ved gjennomgang av bl.a.:

• Armlengdeprinsippet i praksis
• Kapitalstruktur – Tynn/tykk kapitalisering
• Låneavtalen (Hvorfor en den viktig og hva er viktig?) – Inn- og utlån
• Internprisdokumentasjon – Kvalitet fremfor kvantitet (Hva skal man fokusere på?)
• Kredittverdighet/Rating
• Rente (Referanserente, margin, mv.)
• Betydningen av Låneperiode, prioritet/sikkerhet, lånestruktur, m.v.

Tirsdag 10. april kl. 8:30 – 11:30 i Observatoriegt. 1 B, 7. etg.
Velkommen til enkel frokost fra kl. 8:00.

PÅMELDING PÅ E-POST: FIRMAPOST@HARBOE.NO INNEN 4. APRIL

Pris: NOK 3.000 + mva

Om foredragsholderne

J. CHRISTIAN GREVSTAD
Advokat, MBA
Partner Harboe & Co AS
Omfattende erfaring fra bl.a. Skattedirektoratet, Finansdepartementet og Oljeskattenemnda. Advokat og rådgiver for en rekke selskaper knyttet til internprising, konsern-interne lån og skatt. Har prosedert flere saker om konserninterne lån for retten og holdt en rekke foredrag om emnet.

 

 HALVOR HODDEVIK
Analytiker, Siv.ing., MSc
Arbeidende styreformann
Rann Rådgivning AS
20 års internasjonal erfaring med prising av lån og tilhørende derivater i kapitalmarkeder samt kredittrisikovurdering av ulike foretak. Tidligere Vice President i J.P.Morgan, Partner i Arctic Securities og globalt ansvarlig for risikorådgivning i Danske Bank.

Del på: Facebook | LinkedIn

ADVOKATFIRMAET HARBOE & CO AS Member of the Norwegian Bar Association
Observatoriegate 1B, 6th floor (7th floor in Norwegian) | Postboks 2772 Solli, NO-0204 Oslo, Norway
Tel: +47 23 11 41 00 | Fax: 47 23 11 41 05 | Email: firmapost@harboe.no | Personvernerklæring