Harboe

Innfør kapitalskatt på aksjeopsjoner i oppstartbedrifter!

26. oktober 2017 l l Tilbake

Regjeringens forslag om at kun kr 30 000 pr. ansatt i et snevert antall oppstartbedrifter skal skattlegges rettferdig, er et skuldertrekk – ikke en skulderklapp – til vekstbedriftene. Stortingsflertallet har ønsket at opsjoner skal være et attraktivt virkemiddel, og da må ordningen gjøres både rettferdig og attraktiv – og i en helt annen skala enn foreslått.

 

Skal opsjoner ikke bare bli et rettferdig alternativ til lønn, men også et attraktivt alternativ, må opsjonsgevinster skattlegges som aksjegevinster med 31 %. Det er fair ut fra den risiko ansatte i oppstartbedrifter tar, og hvor et bytte fra lønn til opsjoner bidrar til å finansiere driften på linje med andre kapitalinnskudd.

 

For staten vil det heller ikke være noe provenytap om en trygg lønn byttes mot opsjoner: I dag skattlegges nemlig opsjoner bortimot dobbelt så høyt som lønn, fordi det ikke gis fradrag hos arbeidsgiver for kompensasjon i form av opsjoner. Mens lønn har total skattebelastning på 21 % for midlere inntekter og 33 % for de høyeste inntektene, skattlegges opsjoner med hhv. 45 % og 57 %. Innføres kapitalskatt på opsjoner med 31 % blir skattebelastningen dermed på linje med lønn.

 

Det interessante akkurat nå er at man har hatt samme debatt i Sverige, vår nærmeste konkurrent om talentene. Fra 2018 er det der foreslått at opsjonsfordeler på 3 mill SEK per ansatt skal kapitalbeskattes, og det i fem ganger så store vekstbedrifter som foreslått i Norge.

 

Samme vilkår må innføres i Norge. Da vil vekstbedrifter få et konkurransedyktig virkemiddel uten at staten lider noe provenytap. Det er vinn-vinn!

 

Harald Hauge, advokat i Harboe & Co og førsteamanuensis II ved NHH

 

Del på: Facebook | LinkedIn

ADVOKATFIRMAET HARBOE & CO AS Member of the Norwegian Bar Association
Observatoriegate 1B, 6th floor (7th floor in Norwegian) | Postboks 2772 Solli, NO-0204 Oslo, Norway
Tel: +47 23 11 41 00 | Fax: 47 23 11 41 05 | Email: firmapost@harboe.no | Personvernerklæring