Harboe

Aktuelle tema og artikler

2022: Endrede spilleregler for ansattes aksjekjøp

Incentivmodeller for ansatte påvirkes i stor grad av skattereglene for slike ordninger. Fra 01.01.2022 er det både skjedd endringer i regelverket og kommet nye uttalelser fra skattemyndighetene.

Statsbudsjettet for 2022 - Støreregjeringens endringer

Støreregjeringen fremmet i dag sin tilleggsproposisjon til statsbudsjettet. En oppsiktsvekkende økning av aksjebeskatningen, men for øvrig stort sett endringer som rammer privatpersoner, og ikke direkte næringslivet.

Skattenyheter i statsbudsjettet for 2022

Solbergregjeringens foreløpig siste statsbudsjett inneholder noen nyvinninger, men ellers nokså lite på skatteområdet. Spenningen er kanskje større til hva Stortingsflertallet kan få til mot en mindretallsregjeringen fra AP/SP.

Høring om nye opsjonsskatteregler fra 2022

Opsjoner beskattes i dag hardere enn annen lønn. Nå er det foreslått å endre beskatningen til kapitalinntekt, gitt at visse vilkår er oppfylt.

Skattenyheter i revidert nasjonalbudsjett for 2021

Justering ai reglene om kildeskatt på renter og royalty, utvidelser i BSU-ordningen og varsel om mer tilpassede beskatningsregler for enkelte ansatteopsjoner - men i koronapandemien handler det meste om statens pengebruk, og ikke så mye om beskatning.

ADVOKATFIRMAET HARBOE & CO AS Member of the Norwegian Bar Association
Akersgata 1-5 0158 Oslo | Postboks 2772 Solli, NO-0204 Oslo, Norway
Tel: +47 23 11 41 00 | Fax: 47 23 11 41 05 | Email: firmapost@harboe.no | Personvernerklæring