Harboe

Aktuelle tema og artikler

Skattenyheter i statsbudsjettet for 2021

Det første ordentlige koronabudsjettet byr blant annet på innføring av kildeskatt på renter, royalty og leiebetalinger, et nytt skattesystem for grunnrenteskatt for vannkraftproduksjon, og justeringer for formuesskatt. Men også en reversering av koronaspesifikke tiltak.

Changes in the Petroleum Tax Act due to COVID-19 and reduced oil prices

The Ministry of Finance announces changes in the Petroleum Tax Act due to COVID-19 and reduced oil prices. The most notable change is the possibility to choose direct expensing of investments, and still retain 10 % uplift.

Skattenyheter i revidert nasjonalbudsjett for 2020

Rekordhøy bruk av oljemilliarder - men få større skatteendringer. Med unntak av et forsøk på å snevre inn omgåelsesregelen ved fisjonssalg.

Skattenyheter i statsbudsjettet for 2020

Forslag til statsbudsjett for 2020 ble lagt frem i dag, og med det noen skatteendringer. Forholdsvis begrensede endringer denne gangen, men det retter seg en viss interesse til omtalen av det pågående arbeidet i Finansdepartementet.

Vi må la oljeskatten forbli nøytral

I et innlegg i DN 01.03.2019 kommenterte Christian Grevstad petroleumsskattesystemet. Innlegget ligger også her.

ADVOKATFIRMAET HARBOE & CO AS Member of the Norwegian Bar Association
Observatoriegate 1B, 6th floor (7th floor in Norwegian) | Postboks 2772 Solli, NO-0204 Oslo, Norway
Tel: +47 23 11 41 00 | Fax: 47 23 11 41 05 | Email: firmapost@harboe.no | Personvernerklæring