Harboe

Aktuelle tema og artikler

Vi må la oljeskatten forbli nøytral

I et innlegg i DN 01.03.2019 kommenterte Christian Grevstad petroleumsskattesystemet. Innlegget ligger også her.

Skattenyheter i statsbudsjettet for 2019

Vi kommenterer sentrale skatteendringer for 2019, blant annet utvidelse av rentebegresningsreglene

Opsjonsordninger for ansatte

I en artikkel i Finansavisen 02.06.2018 omtalte advokat Harald Hauge opsjonsordninger for ansatte. Artikkelen ligger også her.

Skatteendringer i revidert nasjonalbudsjett 2018

Nokså få, men praktisk viktige endringer i revidert nasjonalbudsjett. Likevel, vi venter på de større endringene som har vært varslet en god stund..

Praktisk kurs om skatt og lån mellom beslektede foretak

Kontroll av internpris på varer og tjenester er et satsningsområde for skattemyndighetene. Harboe og Rann Rådgivning holder kurs 10. april 2018.

ADVOKATFIRMAET HARBOE & CO AS Member of the Norwegian Bar Association
Observatoriegate 1B, 6th floor (7th floor in Norwegian) | Postboks 2772 Solli, NO-0204 Oslo, Norway
Tel: +47 23 11 41 00 | Fax: 47 23 11 41 05 | Email: firmapost@harboe.no | Personvernerklæring