Harboe

Aktuelle tema og artikler

Subsidiært fjerningsansvar for produksjonsinnretninger på norsk kontinentalsokkel

Det subsidiære fjerningsansvaret for direkte eller indirekte overdragelse av lisensandeler på norsk sokkel er kilde til mange utfordringer. Presentasjonen illustrerer og systematiserer hvilke forhold man bør ta hensyn til for å komme frem til hensiktsmessige/balanserte sikkerhetsarrangementer innenfor akseptable kostnadsrammer for både kjøper og selger.

Skattenyheter i statsbudsjettet for 2021

Det første ordentlige koronabudsjettet byr blant annet på innføring av kildeskatt på renter, royalty og leiebetalinger, et nytt skattesystem for grunnrenteskatt for vannkraftproduksjon, og justeringer for formuesskatt. Men også en reversering av koronaspesifikke tiltak.

Skattenyheter i revidert nasjonalbudsjett for 2020

Rekordhøy bruk av oljemilliarder - men få større skatteendringer. Med unntak av et forsøk på å snevre inn omgåelsesregelen ved fisjonssalg.

Skattenyheter i statsbudsjettet for 2020

Forslag til statsbudsjett for 2020 ble lagt frem i dag, og med det noen skatteendringer. Forholdsvis begrensede endringer denne gangen, men det retter seg en viss interesse til omtalen av det pågående arbeidet i Finansdepartementet.

Vi må la oljeskatten forbli nøytral

I et innlegg i DN 01.03.2019 kommenterte Christian Grevstad petroleumsskattesystemet. Innlegget ligger også her.

ADVOKATFIRMAET HARBOE & CO AS Member of the Norwegian Bar Association
Observatoriegate 1B, 6th floor (7th floor in Norwegian) | Postboks 2772 Solli, NO-0204 Oslo, Norway
Tel: +47 23 11 41 00 | Fax: 47 23 11 41 05 | Email: firmapost@harboe.no | Personvernerklæring