Harboe

Aktuelle tema og artikler

Skatteendringer i revidert nasjonalbudsjett 2018

Nokså få, men praktisk viktige endringer i revidert nasjonalbudsjett. Likevel, vi venter på de større endringene som har vært varslet en god stund..

Praktisk kurs om skatt og lån mellom beslektede foretak

Kontroll av internpris på varer og tjenester er et satsningsområde for skattemyndighetene. Harboe og Rann Rådgivning holder kurs 10. april 2018.

Innfør kapitalskatt på aksjeopsjoner i oppstartbedrifter!

Regjeringens forslag til nye skatteregler for opsjoner i grunderbedrifter er et skritt i riktig retning, men det er et altfor lite skritt. Denne artikkelen er basert på et innlegg i DN 26. oktober 2017.

Statsbudsjett 2018 - skatt og avgift

Statsbudsjettet for 2018 ble lagt ut i dag, 12. oktober. Ingen veldig store overraskelser, det mest overraskende var kanskje at en del forventede endringer ikke var med.

Ny dom om fradragsrett for inngående avgift på transaksjonskostnader.

Høyesterett kom til at Skårer Syd Holding AS ikke hadde fradragsrett for inngående avgift knyttet til kjøp av alle aksjene i et eiendomsselskap (Tunveien Eiendom AS).

ADVOKATFIRMAET HARBOE & CO AS Member of the Norwegian Bar Association
Observatoriegate 1B, 6th floor (7th floor in Norwegian) | Postboks 2772 Solli, NO-0204 Oslo, Norway
Tel: +47 23 11 41 00 | Fax: 47 23 11 41 05 | Email: firmapost@harboe.no