Harboe

Aktuelle tema og artikler

Statsbudsjettet for 2022 - Støreregjeringens endringer

Støreregjeringen fremmet i dag sin tilleggsproposisjon til statsbudsjettet. En oppsiktsvekkende økning av aksjebeskatningen, men for øvrig stort sett endringer som rammer privatpersoner, og ikke direkte næringslivet.

Skattenyheter i statsbudsjettet for 2022

Solbergregjeringens foreløpig siste statsbudsjett inneholder noen nyvinninger, men ellers nokså lite på skatteområdet. Spenningen er kanskje større til hva Stortingsflertallet kan få til mot en mindretallsregjeringen fra AP/SP.

Høring om nye opsjonsskatteregler fra 2022

Opsjoner beskattes i dag hardere enn annen lønn. Nå er det foreslått å endre beskatningen til kapitalinntekt, gitt at visse vilkår er oppfylt.

Skattenyheter i revidert nasjonalbudsjett for 2021

Justering ai reglene om kildeskatt på renter og royalty, utvidelser i BSU-ordningen og varsel om mer tilpassede beskatningsregler for enkelte ansatteopsjoner - men i koronapandemien handler det meste om statens pengebruk, og ikke så mye om beskatning.

Subsidiært fjerningsansvar for produksjonsinnretninger på norsk kontinentalsokkel

Det subsidiære fjerningsansvaret for direkte eller indirekte overdragelse av lisensandeler på norsk sokkel er kilde til mange utfordringer. Presentasjonen illustrerer og systematiserer hvilke forhold man bør ta hensyn til for å komme frem til hensiktsmessige/balanserte sikkerhetsarrangementer innenfor akseptable kostnadsrammer for både kjøper og selger.

ADVOKATFIRMAET HARBOE & CO AS Member of the Norwegian Bar Association
Akersgata 1-5 0158 Oslo | Postboks 2772 Solli, NO-0204 Oslo, Norway
Tel: +47 23 11 41 00 | Fax: 47 23 11 41 05 | Email: firmapost@harboe.no | Personvernerklæring