Harboe

Aktuelle tema og artikler

Changes in the Petroleum Tax Act due to COVID-19 and reduced oil prices

The Ministry of Finance announces changes in the Petroleum Tax Act due to COVID-19 and reduced oil prices. The most notable change is the possibility to choose direct expensing of investments, and still retain 10 % uplift.

Skattenyheter i revidert nasjonalbudsjett for 2020

Rekordhøy bruk av oljemilliarder - men få større skatteendringer. Med unntak av et forsøk på å snevre inn omgåelsesregelen ved fisjonssalg.

Skattenyheter i statsbudsjettet for 2020

Forslag til statsbudsjett for 2020 ble lagt frem i dag, og med det noen skatteendringer. Forholdsvis begrensede endringer denne gangen, men det retter seg en viss interesse til omtalen av det pågående arbeidet i Finansdepartementet.

Vi må la oljeskatten forbli nøytral

I et innlegg i DN 01.03.2019 kommenterte Christian Grevstad petroleumsskattesystemet. Innlegget ligger også her.

Skattenyheter i statsbudsjettet for 2019

Vi kommenterer sentrale skatteendringer for 2019, blant annet utvidelse av rentebegresningsreglene

ADVOKATFIRMAET HARBOE & CO AS Member of the Norwegian Bar Association
Observatoriegate 1B, 6th floor (7th floor in Norwegian) | Postboks 2772 Solli, NO-0204 Oslo, Norway
Tel: +47 23 11 41 00 | Fax: 47 23 11 41 05 | Email: firmapost@harboe.no | Personvernerklæring