Harboe

Aktuelle tema og artikler

Skattenyheter i statsbudsjettet for 2020

Forslag til statsbudsjett for 2020 ble lagt frem i dag, og med det noen skatteendringer. Forholdsvis begrensede endringer denne gangen, men det retter seg en viss interesse til omtalen av det pågående arbeidet i Finansdepartementet.

Vi må la oljeskatten forbli nøytral

I et innlegg i DN 01.03.2019 kommenterte Christian Grevstad petroleumsskattesystemet. Innlegget ligger også her.

Skattenyheter i statsbudsjettet for 2019

Vi kommenterer sentrale skatteendringer for 2019, blant annet utvidelse av rentebegresningsreglene

Opsjonsordninger for ansatte

I en artikkel i Finansavisen 02.06.2018 omtalte advokat Harald Hauge opsjonsordninger for ansatte. Artikkelen ligger også her.

Skatteendringer i revidert nasjonalbudsjett 2018

Nokså få, men praktisk viktige endringer i revidert nasjonalbudsjett. Likevel, vi venter på de større endringene som har vært varslet en god stund..

ADVOKATFIRMAET HARBOE & CO AS Member of the Norwegian Bar Association
Observatoriegate 1B, 6th floor (7th floor in Norwegian) | Postboks 2772 Solli, NO-0204 Oslo, Norway
Tel: +47 23 11 41 00 | Fax: 47 23 11 41 05 | Email: firmapost@harboe.no | Personvernerklæring