Harboe

Aktuelle tema og artikler

Høring om nye opsjonsskatteregler fra 2022

Opsjoner beskattes i dag hardere enn annen lønn. Nå er det foreslått å endre beskatningen til kapitalinntekt, gitt at visse vilkår er oppfylt.

Skattenyheter i revidert nasjonalbudsjett for 2021

Justering ai reglene om kildeskatt på renter og royalty, utvidelser i BSU-ordningen og varsel om mer tilpassede beskatningsregler for enkelte ansatteopsjoner - men i koronapandemien handler det meste om statens pengebruk, og ikke så mye om beskatning.

Subsidiært fjerningsansvar for produksjonsinnretninger på norsk kontinentalsokkel

Det subsidiære fjerningsansvaret for direkte eller indirekte overdragelse av lisensandeler på norsk sokkel er kilde til mange utfordringer. Presentasjonen illustrerer og systematiserer hvilke forhold man bør ta hensyn til for å komme frem til hensiktsmessige/balanserte sikkerhetsarrangementer innenfor akseptable kostnadsrammer for både kjøper og selger.

Skattenyheter i statsbudsjettet for 2021

Det første ordentlige koronabudsjettet byr blant annet på innføring av kildeskatt på renter, royalty og leiebetalinger, et nytt skattesystem for grunnrenteskatt for vannkraftproduksjon, og justeringer for formuesskatt. Men også en reversering av koronaspesifikke tiltak.

Skattenyheter i revidert nasjonalbudsjett for 2020

Rekordhøy bruk av oljemilliarder - men få større skatteendringer. Med unntak av et forsøk på å snevre inn omgåelsesregelen ved fisjonssalg.

ADVOKATFIRMAET HARBOE & CO AS Member of the Norwegian Bar Association
Observatoriegate 1B, 6th floor (7th floor in Norwegian) | Postboks 2772 Solli, NO-0204 Oslo, Norway
Tel: +47 23 11 41 00 | Fax: 47 23 11 41 05 | Email: firmapost@harboe.no | Personvernerklæring