Harboe

Aktuelle tema og artikler

Innfør kapitalskatt på aksjeopsjoner i oppstartbedrifter!

Regjeringens forslag til nye skatteregler for opsjoner i grunderbedrifter er et skritt i riktig retning, men det er et altfor lite skritt. Denne artikkelen er basert på et innlegg i DN 26. oktober 2017.

Statsbudsjett 2018 - skatt og avgift

Statsbudsjettet for 2018 ble lagt ut i dag, 12. oktober. Ingen veldig store overraskelser, det mest overraskende var kanskje at en del forventede endringer ikke var med.

Ny dom om fradragsrett for inngående avgift på transaksjonskostnader.

Høyesterett kom til at Skårer Syd Holding AS ikke hadde fradragsrett for inngående avgift knyttet til kjøp av alle aksjene i et eiendomsselskap (Tunveien Eiendom AS).

Avgiftsuke i Høyesterett

Høyesterett behandler denne uken to saker om merverdiavgift og fast eiendom.

EFTA-dom om konsernbidrag

EFTA-domstolen har i dag åpnet for at Norge må akseptere konsernbidrag over landegrensene, hvis det er fare for at det utenlandske selskapet vil tape et skattemessig underskudd med endelig virkning.

ADVOKATFIRMAET HARBOE & CO AS Member of the Norwegian Bar Association
Observatoriegate 1B, 6th floor (7th floor in Norwegian) | Postboks 2772 Solli, NO-0204 Oslo, Norway
Tel: +47 23 11 41 00 | Fax: 47 23 11 41 05 | Email: firmapost@harboe.no