Harboe

Skattemessig gjennomskjæring

Skattemessig gjennomskjæring har fått større omfang i de senere år. Dette innebærer at skattemyndighetene setter tilside skattyterens valg av former og legger det underliggende, eller reelle forhold, til grunn ved beskatningen. For den enkelte skattyter kan konsekvensene da bli omfattende. I boken presenteres vilkårene for skattemessig gjennomskjæring, samt konsekvensene. Den foreliggende høyesterettspraksis gjennomgås utførlig. Også lovgivers håndtering av temaet behandles.

Einar Harboe
Skattemessig gjennomskjæring.
Universitetsforlaget, 2012

ADVOKATFIRMAET HARBOE & CO AS Member of the Norwegian Bar Association
Akersgata 1-5 0158 Oslo | Postboks 2772 Solli, NO-0204 Oslo, Norway
Tel: +47 23 11 41 00 | Fax: 47 23 11 41 05 | Email: firmapost@harboe.no | Personvernerklæring