Harboe

Norsk Lovkommentar

Rettsdata Norsk Lovkommentar er et online juridisk oppslags- og referanseverk, hvor alle gjeldende lover er kommentert, regel for regel. Kommentarene er skrevet av eksperter innenfor de respektive lovområder.

Harald Hauge skriver kommentarer til skatteloven

ADVOKATFIRMAET HARBOE & CO AS Member of the Norwegian Bar Association
Akersgata 1-5 0158 Oslo | Postboks 2772 Solli, NO-0204 Oslo, Norway
Tel: +47 23 11 41 00 | Fax: 47 23 11 41 05 | Email: firmapost@harboe.no | Personvernerklæring