Harboe

Ligningsloven

Denne lovkommentaren inneholder ligningsloven med forskrifter og instrukser. Regelverket er kommentert av skattejurister med omfattende praksis fra skatteforvaltningen og det private næringsliv. Boken er skrevet med sikte på ligningsetaten, revisorer og advokater. Den er det sentrale hjelpemiddel ved behandlingen av spørsmål i tilknytning til ligningsloven. Fremstillingen er ført à jour frem til 2014.

Einar Harboe m.fl.
"Ligningsloven, kommentarutgave, 7. utg."
Universitetsforlaget

ADVOKATFIRMAET HARBOE & CO AS Member of the Norwegian Bar Association
Akersgata 1-5 0158 Oslo | Postboks 2772 Solli, NO-0204 Oslo, Norway
Tel: +47 23 11 41 00 | Fax: 47 23 11 41 05 | Email: firmapost@harboe.no | Personvernerklæring