Harboe

Eiendomsskatteloven

Eiendomsskatt er blitt stadig mer utbredt. Boken inneholder detaljerte kommentarer til bestemmelsene i eiendomsskatteloven (lov om eigedomsskatt til kommunane av 6. juni 1975 nr. 29). Også overgangsbestemmelsene til loven presenteres. Disse bestemmelsene har stor praktisk betydning. Boken er skrevet for ansatte i kommuneadministrasjonen, advokater og andre som har behov for å sette seg inn i regelverket.

Einar Harboe
Eiendomsskatt. 
Kommentarutgave

ADVOKATFIRMAET HARBOE & CO AS Member of the Norwegian Bar Association
Akersgata 1-5 0158 Oslo | Postboks 2772 Solli, NO-0204 Oslo, Norway
Tel: +47 23 11 41 00 | Fax: 47 23 11 41 05 | Email: firmapost@harboe.no | Personvernerklæring