Harboe

Arveavgift

Boken gir en systematisk fremstilling av reglene om avgift på arv og gaver. Den er velegnet for alle som arbeider med avgiftsrettslige spørsmål, som f.eks. skattefogder, skifteretter, advokater og revisorer. Også privatpersoner som står foran overføring av eiendeler fra en generasjon til en annen, vil ha stor nytte av denne boken.

Einar Harboe
Arveavgift
Tano-Aschehoug, 2000

ADVOKATFIRMAET HARBOE & CO AS Member of the Norwegian Bar Association
Akersgata 1-5 0158 Oslo | Postboks 2772 Solli, NO-0204 Oslo, Norway
Tel: +47 23 11 41 00 | Fax: 47 23 11 41 05 | Email: firmapost@harboe.no | Personvernerklæring