Harboe

Artikler/uttalelser

Avgift på finansielle tjenester, Scheel-utvalgets utredning

Artikkelen er skrevet av advokat Marianne Brockmann Bugge og ble publisert i Finansavisen 17. januar 2015. Link til artikkel

“Avgiftsthriller i Finans-Norge” – Finansielle tjenester

Advokat Marianne Brockmann Bugge ble intervjuet i forbindelse med en artikkel i Finansavisen av Erlend Wessel Carlsen, 19. november 2014. Artikkelen omhandler mulige avgiftsmessige konsekvenser for finansbransjen ved kjøp av IT-tjenester som følge av en dom fra Borgarting lagmannsrett (CSC-dommen, anket) og en EU-dom (Skandia-dommen). Link til artikkel

Vær obs med OPS

Advokat Marianne Brockmann Bugge og advokat Jarle Schelander ble intervjuet i forbindelse med en artikkel i Finansavisens JUS-bilag av Erlend Wessel Carlsen, 7. november 2014. Artikkelen omhandler offentlig-privat samarbeid (OPS), herunder en uttalelse fra Skatt øst som kan gjøre det lettere å standardisere OPS-prosjekter. Link til artikkel

Skattemyndighetene knuser Sverige drøm

Advokat Marianne Brockmann Bugge ble intervjuet i forbindelse med en artikkel i Finansavisen av Erlend Wessel Carlsen, 5. november 2014. Artikkelen omhandler den foreslåtte økningen av gebyr- og momsfritaksregelen i Statsbudsjettet for 2015, «200-kronersgrensen», herunder konsekvensene av at norske virksomheter eventuelt flytter salget ut av landet. Link til artikkel

Justeringsreglene for mva ved konkurs

Artikkelen er skrevet av advokat Marianne Brockmann Bugge og advokat Ida Johanne Holm Espenes og ble publisert i Revisjon og Regnskap nr. 7/2014. Link til artikkel

En tikkende avgiftsbombe (Finansielle tjenester)

Artikkelen er skrevet av advokat Marianne Brockmann Bugge og ble publisert i Finansavisen 20. september 2014. Link til artikkel.

Del II: Avgiftsfri kostnadsfordeling vs. avgiftspliktig omsetning og fradragsrett

Artikkelen er skrevet av advokat Marianne Brockmann Bugge og advokat Ida Johanne Holm Espenes og ble publisert i Revisjon og Regnskap nr. 2/2014. Link til artikkel

Mindre styr med styring (Fast eiendom)

Artikkelen er skrevet av advokat Marianne Brockmann Bugge og ble publisert i Finansavisen 25. januar 2014. Link til artikkel.

Del I: Avgiftsfri kostnadsfordeling vs. avgiftspliktig omsetning og fradragsrett

Artikkelen er skrevet av advokat Marianne Brockmann Bugge og advokat Ida Johanne Holm Espenes og ble publisert i Revisjon og Regnskap nr. 1/2014. Link til artikkel

Delvis momsavklaring (E-avis)

Artikkelen er skrevet av advokat Marianne Brockmann Bugge og ble publisert i Finansavisen 28. september 2013. Link til artikkel.

Uklart om moms (Finansielle tjenester)

Artikkelen er skrevet av advokat Marianne Brockmann Bugge og ble publisert i Finansavisen 30. juni 2012. Link til artikkel

Samdrift og utleie av fast eiendom: Krever like regler for alle

Artikkelen er skrevet av advokat Marianne Brockmann Bugge og ble publisert i Revisjon og Regnskap nr. 7/2012. Link til artikkel

Skattefeller en felle for etaten

Artikkelen er skrevet av advokat Marianne Brockmann Bugge og ble publisert i Finansavisen 17. mars 2012. Link til artikkel

Avgiftsplikten for museer og gallerier

Artikkelen er skrevet av advokat Marianne Brockmann Bugge og ble publisert i Revisjon og Regnskap nr. 5/2011. Link til artikkel

Skattemessig behandling av omorganisering og omdanning av virksomhet

Høringsuttalelse av 1.6.2010, skrevet av advokat Harald Hauge og advokat Geir Sevre. Link til artikkel.

Høyesteretts dom om tidfesting av renteswaper

Artikkelen er skrevet av advokat Harald Hauge og ble publisert i Revisjon og Regnskap nr. 5/2009. Link til artikkel.

Realisasjonsprinsippet – skatterettslig tidfesting

Artiklene er skrevet av advokat Harald Hauge og ble publisert i Revisjon og Regnskap nr. 6 og 8 i 2006. Link til artikkel.

Avgiftsplikt for postordresalg fra utlandet

Artikkelen er skrevet av advokat Marianne Brockmann Bugge, med advokat Camilla H. Solheim som medforfatter, og ble publisert i Revisjon og Regnskap nr. 4/2006. Link til artikkel

Postordre og avgiftsplikt - fortsatt uavklart

Artikkelen er skrevet av advokat Marianne Brockmann Bugge og ble publisert i Revisjon og Regnskap nr. 4/2005. Link til artikkel

Nytt merverdiavgiftsdirektiv i EU

Artikkelen er skrevet av advokat Marianne Brockmann Bugge, med advokat Siv M. Øveraasen som medforfatter, og ble publisert i Revisjon og Regnskap nr. 4/2004. Link til artikkel.

Postordre og avgiftsplikt

Artikkelen er skrevet av advokat Marianne Brockmann Bugge, med advokat Trond Sanfelt som medforfatter, og ble publisert i Revisjon og Regnskap nr. 5/2003. Link til artikkel

ADVOKATFIRMAET HARBOE & CO AS Member of the Norwegian Bar Association
Observatoriegate 1B, 6th floor (7th floor in Norwegian) | Postboks 2772 Solli, NO-0204 Oslo, Norway
Tel: +47 23 11 41 00 | Fax: 47 23 11 41 05 | Email: firmapost@harboe.no