Harboe

Marianne Brockmann Bugge

Advokat / Partner

Marianne har lang erfaring fra Skattedirektoratet, Finansdepartementets Skattelovavdeling og som advokat. Hun er spesialisert innen avgift og var sentral i arbeidet med Momsreformen 2001. Hun jobber bredt innenfor sitt fagområde og bistår både virksomheter og andre rådgivere med avgiftrettslige spørsmål.

Hovedarbeidsområder

 • Merverdiavgift, for eksempel
  − finansielle tjenester
  − valg av selskapsstruktur
  − avtaleregulering
  − fast eiendom
  − justeringsforpliktelser
  − kommunale samarbeidsprosjekter (OPS)
  − merverdiavgiftskompensasjon og -refusjon
  − konserninterne forhold
  − Internasjonal merverdiavgift, reverse charge/snudd avregning
 • Toll og særavgifter
 • Bistand ved bokettersyn, klagesaker og rettssaker
 • Dialog med myndighetene ved regelendringer

Utdannelse

 • 1992 Juridisk embetseksamen., UiO
 • 1991 Spesialfag, Université dAix-Marseille, Frankrike

Arbeidserfaring

 • 2011 – Advokatfirmaet Harboe & Co AS, Partner
 • 2007 – 2010 Norske Film- og TV Produsenters forening, Advokat
 • 2007 – 2008 Kulturmomsutvalget, NOU 2008:7, medlem
 • 2004 – Advokatforeningens Lovutvalg for avgift, Leder siden 2012
 • 2004 – 2006 Handelshøyskolen BI, Høyere revisorstudie, foreleser
 • 2003 – 2006 Advokatfirmaet BA-HR, sist Senioradvokat
 • 1999 – 2001 OECD, arbeidsgruppe, merverdiavgift over landegrensene, Delegat
 • 1996 – 2003 Finansdepartementet, Skattelovavdelingen, sist Lovrådgiver
 • 1994 – 1994 EU-kommisjonen, DG XXI, Brussel, Avgifter, Delegat
 • 1993 – 1996 Skattedirektoratet, Avgiftsavdelingen, sist Rådgiver

Annet

 • Skattebetalerforeningen, Styremedlem/nestleder (fra 2008)
 • Veileder og sensor for masteroppgaver i merverdiavgift, UiO (fra 2008)
 • Juristenes Utdanningssenter, foredragsholder
 • Forfatter av div. fagartikler, Revisjon og Regnskap, Finansavisen m.v.

Artikler

ADVOKATFIRMAET HARBOE & CO AS Member of the Norwegian Bar Association
Observatoriegate 1B, 6th floor (7th floor in Norwegian) | Postboks 2772 Solli, NO-0204 Oslo, Norway
Tel: +47 23 11 41 00 | Fax: 47 23 11 41 05 | Email: firmapost@harboe.no