Harboe

Egil Stefan Eilertsen

Advokat / Partner

Stefan har siden 2007 arbeidet med skatte- og avgiftsrettslig rådgivning, bistand i forbindelse med skatte-, avgifts- og tollmyndighetenes kontroller, klagesaker og rettstvister, for virksomheter i ulike bransjer som finans, eiendom, handel, industri, energi, og shipping. Stefan har tidligere jobbet i Skatteetaten, hovedsaklig med endringssaker etter bokettersyn.

Hovedarbeidsområder:

 • Virksomhetsbeskatning og beskatning av eiere
 • Merverdiavgift
 • Finansskatt
 • Eiendomsskatt
 • Toll og særavgifter

Utdannelse:

 • 1996: Juridisk embetseksamen, UiO

Arbeidserfaring:

 • 2017 - Advokatfirmaet Harboe & Co AS, Partner
 • 2007-2017 Advokatfirmaet Wiersholm AS, sist Senioradvokat
 • 2006-2007 Oslo likningskontor, Seniorskattejurist
 • 1998-2006 Oslo fylkesskattekontor, sist seniorrådgiver
 • 1996-1998 Oslo byfogdembete, Namsfullmektig

Annet:

 • Foredragsholder i ulike fora, som Juridisk fakultet, UiO (Innføring i merverdiavgift, 2016-17), Frokostseminar Hotelia (Konvertering av forretningseiendom til hotell - skattespørsmål, 2017), Frokostseminar, Advokatfirmaet Wiersholm AS (Mulig innføring av eiendomsskatt i Oslo, 2015), Senter for Eiendomsfag (Skatt og merverdiavgift: Når leietaker flytter, 2014), Norsk venturekapitalforening, Primærmedlemsmøte, (Skatteavtalerett: Agentregelen og MVA: finansielle tjenester, 2013), mv.
 • Veileder og sensor for masteroppgaver i skatt og merverdiavgift, UiO

 

ADVOKATFIRMAET HARBOE & CO AS Member of the Norwegian Bar Association
Akersgata 1-5 0158 Oslo | Postboks 2772 Solli, NO-0204 Oslo, Norway
Tel: +47 23 11 41 00 | Fax: 47 23 11 41 05 | Email: firmapost@harboe.no | Personvernerklæring