Harboe

Aktuelle tema og artikler

Endringer i beskatning av naturressurser

Regjeringen presenterte i dag forslag om betydelig økning av beskatningen av norske naturressurser. Gjennom innføring av grunnrenteskatt på havbruk og vindkraft, økning i grunnrenteskatten på vind- og vannkraft - samt en ekstraordinær avgift på vannkraft grunnet de svært høye strømprisene - vil regjeringen øke skatteinntektene med om lag 33 milliarder kroner årlig.

2022: Endrede spilleregler for ansattes aksjekjøp

Incentivmodeller for ansatte påvirkes i stor grad av skattereglene for slike ordninger. Fra 01.01.2022 er det både skjedd endringer i regelverket og kommet nye uttalelser fra skattemyndighetene.

Statsbudsjettet for 2022 - Støreregjeringens endringer

Støreregjeringen fremmet i dag sin tilleggsproposisjon til statsbudsjettet. En oppsiktsvekkende økning av aksjebeskatningen, men for øvrig stort sett endringer som rammer privatpersoner, og ikke direkte næringslivet.

Skattenyheter i statsbudsjettet for 2022

Solbergregjeringens foreløpig siste statsbudsjett inneholder noen nyvinninger, men ellers nokså lite på skatteområdet. Spenningen er kanskje større til hva Stortingsflertallet kan få til mot en mindretallsregjeringen fra AP/SP.

Høring om nye opsjonsskatteregler fra 2022

Opsjoner beskattes i dag hardere enn annen lønn. Nå er det foreslått å endre beskatningen til kapitalinntekt, gitt at visse vilkår er oppfylt.

ADVOKATFIRMAET HARBOE & CO AS Member of the Norwegian Bar Association
Akersgata 1-5 0158 Oslo | Postboks 2772 Solli, NO-0204 Oslo, Norway
Tel: +47 23 11 41 00 | Fax: 47 23 11 41 05 | Email: firmapost@harboe.no | Personvernerklæring